WWFT

Wetgeving

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is een Nederlandse wet die er op is gericht om te voorkomen dat crimineel hun illegaal verkregen geld kunnen witwassen. Het verplicht banken en andere instelling om actie te ondernemen om dit te bewerkstelligen. De WWFT geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen. Hieronder vallen dus niet alleen banken, maar bijvoorbeeld ook makelaars, notarissen, advocaten en ook juweliers. Dit zijn allemaal instanties die vaak te maken krijgen met grote bedragen en goed inzicht hebben op de klanten.

De wetgeving probeert het risico te verkleinen dat criminelen geld dat ze met hun misdaad hebben gebruikt in zetten voor legale aankopen en daarmee het geld in de legal geldcirculate brengen. Tevens kunnen deze criminelen illegaal geld gebruik om terroristen te financieren, en dit moet ook door middel van deze wetgeving tegen worden gegaan. In het algemeen, zou het ervoor moeten zorgen dat er meer zicht komt op illegale geldstromen.

Onder de WWFT is het verplicht om klantonderzoek te doen en te achterhalen waar diens geld vandaan komt. Daarnaast moeten ongebruikelijke transacties bij de FIU gemeld worden. Onder klantonderzoek wordt verstaan dat wordt onderzocht wie de klant zijn, waar het geld vandaan komt, en waarvoor het gebruikt zal worden.

Subjectieve en objective indicatoren

Vanuit De Nederlandsche Bank is er regelgeving over hoe de invulling van de WWFT bewerkstelligd moet worden, maar er is wel een mate van vrijheid voor alle relevante instellingen. Uiteindelijk moeten zij met hun opzet ongebruikelijke transacties opsporen en melden. Daarnaast zijn er ook een paar objectieve indicatoren. Deze indicatoren zouden transacties identificeren die ten alle tijden moeten worden gemeld.

Bij RiskQuest hebben wij ruimschoots ervaring met zowel de interpretatie van de WWFT, als de implementatie van een effective financial crime framework. Lees hierover mee in onze case over unsupervised machine learning of blog over transactie monitoring bij PSPs. Tevens is het mogelijk om deel uit te maken van het team dat hier op een dagelijkse basis mee bezig is.