Hoe PSD2 financiële dienstverleners nu eindelijk toch kan helpen

December 14, 2021 General

Risknavigator shutterstock 103933031

Bij de invoering werd geopperd dat PSD2 de gamechanger zou worden voor de financiële dienstverlening en met name voor de vernieuwers op die markt. Die stelling wordt nog steeds ondersteund maar het lijkt toch allemaal langer te duren dan iedereen gehoopt had.

Toch zien we na, deze misschien wat stroeve start, nu de eerste voordelen en effectieve resultaten van de invoering. De eerste ‘bewijzen’ dienen zich aan dat financiële instellingen kosten kunnen besparen, efficiënter kunnen werken én om kunnen gaan met de steeds hoger wordende druk vanuit wet- en regelgeving.

Verouderde kredietrisico methodologieën

De eerste toepassingen die we zagen op de markt, concentreerden zich op de retail consument en de ondersteuning van deze consument om inzicht te verwerven in zijn eigen inkomsten en uitgaven.

Als we de blik echter richten op de zakelijke markt dan is er nog weinig met PSD2 gebeurd. We zien dan vooral inefficiënties die het bedrijfsleven geld kosten. En in het geval van het MKB: gebrek aan toegang tot financieringsmogelijkheden om te groeien. Zo ontvangen in Nederland MKB ondernemingen 16% minder financiering ten opzichte van de ons omringende landen. En dit zonder dat er sprake is van slecht kredietrisico (CPB Policy Brief juni 2019). Dit is vooral een resultaat van verouderde kredietrisico methodologieën, gebaseerd op beperkte en niet actuele data.

Additionele eisen toezichthouders

We zien daarnaast dat de toezichthouders meer en meer eisen opleggen aan de verschaffers van krediet. Of dit nu consumentenkrediet is of zakelijke financiering. Bij de kredietacceptatie is dit met name een aandachtspunt voor consumentenkrediet. Hierbij zijn de verificatievereisten al aangescherpt naar kredieten van boven € 1.000 (was € 5.000) en de Minister van Financiën is nu van plan om deze grens verder te verlagen naar € 250.

Periodieke credit review

Voor zowel zakelijke als consumptieve financieringen worden de eisen voor tussentijdse monitoring ook steeds verder aangescherpt. De European Banking Authority (EBA) zegt in haar Guidelines on Loan Origination and Monitoring (mei 2020) dat instellingen periodiek een credit review dienen uit te voeren waarbij de relevante financiële informatie van de kredietnemer moet worden geactualiseerd. Voor zakelijke financieringen moet dan bovendien ook een projectie van de financiële positie worden gemaakt (spreadings).

Hogere operationele kosten

Daarnaast dienen instellingen Early Warning Indicators te ontwikkelen (zowel kwalitatief als kwantitatief) die tijdig toegenomen kredietrisico’s waarnemen in de gehele portfolio.

Het doorlichten van grote portefeuilles zal opnieuw tot hogere operationele kosten leiden als dit niet op een efficiënte (digitale) wijze zal gebeuren. Kosten bij financiële instellingen die steeds moeilijker op te brengen zijn door de rente-inkomsten die onder druk staan en waar de (internationale) concurrentie toeneemt.

Kennis financiële dienstverleners

Data ontsloten via PSD2 kan helpen. Het is dan wel essentieel dat vastgesteld wordt welke informatie uit de data kan worden gehaald en welke informatie dan relevant is. De ervaring leert dat de kennis, en antwoorden op deze vragen vaak ontbreekt bij kleinere financiële dienstverleners. Bij de grotere financiële dienstverleners zie je dat zij hier niet aan toe komen omdat zij invulling moeten geven aan de toenemende regeldruk op deze organisaties. Kennis van en ervaring met het bouwen van vernieuwende kredietrisicomodellen door gespecialiseerde, digitaal georiënteerde bedrijven wordt steeds onontbeerlijker.

RiskQuest Navigator

RiskQuest heeft deze ontwikkelingen vroeg op waarde geschat en de specifieke kennis van kredietrisico ingezet om zowel kleine als de grotere financiële instellingen te helpen en te ondersteunen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een hooggekwalificeerd digitaal product: de RiskQuest Navigator. Dit product kan eenvoudig ingezet worden om op basis van PSD2-data kredietrisico in te schatten. Zowel bij de acceptatie als in de beheerfase van het krediet.

Herken je de uitdagingen?

Bijkomend voordeel is dat de RiskQuest Navigator op maat kan worden gemaakt. Dit betekent dat het zowel als deels handmatig maar vooral ook als volledige geautomatiseerd proces kan worden ingeregeld. Heb je de tijd niet of ontbreekt je de kennis? Wij helpen je graag om samen te kijken hoe PSD2 optimaal en kostenbesparend kan worden gebruikt in jouw proces. Neem gerust contact met Tabor Smeets op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.